ขนาดตัวอักษร |    
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
หน่วยงานระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls