สังคมและสวัสดิการ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด (1,024 )

ข้อมูลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2565
สังคมและสวัสดิการ
xlsx api
การบำบัดรักษายาเสพติด (4,960 )

ข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2565
สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข
xlsx api