สังคมและสวัสดิการ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร (686 )

ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สังคมและสวัสดิการ
csv docx