สังคมและสวัสดิการ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร (721 )

ที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนฝึกกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สังคมและสวัสดิการ
shp xml json pdf