สังคมและสวัสดิการ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (3,205 )

ข้อมูลความต้องการแรงงานตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สังคมและสวัสดิการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
xls url