สังคมและสวัสดิการ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

สังคมและสวัสดิการ

การบำบัดรักษายาเสพติด (4,960 )

ข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2565
สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข
xlsx api