พื้นที่และเมือง น่าอยู่อัจฉริยะ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : พื้นที่และเมือง น่าอยู่อัจฉริยะ
รายชื่อเทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xls