เมืองและภูมิภาค - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

เมืองและภูมิภาค

ที่ตั้งสำนักงานการเคหะทั่วประเทศ (1,623 )

บริการข้อมูล-ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ตั้งสำนักงานการเคหะทั่วประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xlsx
ที่ตั้งโครงการการเคหะแห่งชาติ (981 )

บริการข้อมูล-ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ตั้งโครงการการเคหะทั่วประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เมืองและภูมิภาค
xlsx