คมนาคมและโลจิสติกส์ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว) (1,171 )

ชั้นข้อมูลท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ (เรือหางยาว)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf