คมนาคมและโลจิสติกส์ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ข้อมูลการติดตามรถ (782 )

ข้อมูลรถเข้า-ออกผังควบคุมการเดินรถ เวลาช้า สาเหตุ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2566
คมนาคมและโลจิสติกส์
pdf xlsx