คมนาคมและโลจิสติกส์ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ (13,014 )

การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ทั้งทำให้และต่ออายุต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2567
คมนาคมและโลจิสติกส์
pdf jpeg