คมนาคมและโลจิสติกส์ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

ขบวนรถไฟสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร (3,130 )

ข้อมูลขบวนรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับด้านการโดยสาร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv xlsx json