คมนาคมและโลจิสติกส์ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
12 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กลุ่มชุดข้อมูล

แท็ค

แสดงเฉพาะ แท็ค ที่เป็นที่นิยม

รูปแบบ

องค์กร

imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน (1,656 )

สรุปข้อมูลปริมาณจราจรจำแนกตามด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษ และปีงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามประเภทรถ (1,994 )

สรุปข้อมูลปริมาณจราจรจำแนกตามประเภทรถ ทางพิเศษ และปีงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
ข้อมูลรถขัดข้องบนทางพิเศษ (1,548 )

ข้อมูลรถขัดข้องบนทางพิเศษ เช่น รถขัดข้อง รถเสีย น้ำมันหมด ยางแตก เป็นต้น

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางพิเศษ (4,446 )

อุบัติเหตุบนทางพิเศษ อุบัติเหตุร้ายแรง รถชน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
ข้อมูลสถิติรถเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษรายเดือน (2,706 )

สถิติการเกิดอุบัติเหตุรายเดือน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
ข้อมูลสถิติรถขัดข้องบนทางพิเศษรายเดือน (1,450 )

สถิติรถขัดข้องรายเดือน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (526 )

เลขที่555 เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มีนาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
api
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางแม่น้ำในประเทศ (1,360 )

ข้อมูลระยะทางโครงสร้างพื้นฐานทางแม่น้ำในประเทศ โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2547 - 2560 เป็นข้อมูลของความยาวแม่น้ำเฉพาะภาคกลาง สำหรับข้อมูลปี พ.ศ. 2561 เพิ่มแม่น้ำ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
api
ความยาวถนนของประเทศไทย (4,361 )

ความยาวถนนของประเทศไทย (Total Road Length of Thailand) ความยาวถนนของประเทศไทย มีหน่วยงานรับผิดชอบถนนของประเทศ ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
api
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งจำแนกรูปแบบการเดินทาง (3,408 )

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งต่อประชากร จำแนกรูปแบบการเดินทาง แหล่งข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
api xlsx
อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม (3,515 )

ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
api
ชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคม (3,993 )

กระทรวงคมนาคมได้บูรณาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ เผยแพร่และให้บริการในรูปแบบ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
api