คมนาคมและโลจิสติกส์ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

คมนาคมและโลจิสติกส์

เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว) (1,100 )

ชั้นข้อมูลเส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร (1,897 )

ชั้นข้อมูลสถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร สถานีรถไฟ หมายถึง สถานีที่มีสัญญาณหยุดจอดรถประจำสถานี สามารถซื้อตั๋ว และจองตั๋วล่วงหน้าได้ 2.ที่หยุดรถไฟ ไม่ใช่สถานีรถไฟ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf
สนามบินนานาชาติในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (0 )

ชั้นข้อมูลสนามบินนานาชาติในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
คมนาคมและโลจิสติกส์
shp xml json pdf