กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม

ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 (1,348 )

ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 ตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
csv xlsx