ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สาธารณสุข
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โควิด-19 Cr. https://covid19.th-stat.com/ กำลังตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล ทำให้การอัพเดตข้อมูลล่าช้าครับ...
20 มีนาคม 2563  
xlsx csv
ชุดข้อมูลนี้รวบรวมเงื่อนไข เพื่อจัดระดับความเสี่ยง และแนวทางปฏิบัติตนต่างๆ ให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานโดยนักพัฒนา รวบรวมโดย Suphanat Wongsanuphat MD, FETP
18 มีนาคม 2563  
csv