ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สาธารณสุข
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2564  
csv
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www3.dmsc.moph.go.th
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2564  
csv