ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สาธารณสุข
รายงานจำนวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย แยกตามปี พ.ศ.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
api csv
ผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv doc
Suicide Rates by Year Suicide Rates per 100,000 population
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv