ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Mineral Production of Thailand 2016 (833 )

Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf csv xml json xlsx
Mineral Production of Thailand 2015 (576 )

Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf csv json xlsx xml
Mineral Production of Thailand 2014 (563 )

Collection from Mining report (Monthly report) from Primary Industries and Mines Group, Provincial Industry Office. - Store the data of Quantity/ Volume Mineral Product,...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
pdf xml xlsx json csv