ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งสำนักงานในสังกัด สป.ทส. ในส่วนภูมิภาค (1,446 )

ชื่อ พิกัด ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ตามจังหวัด จำนวนทั้งหมด 92 หน่วยงาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองและภูมิภาค
csv url
ข้อมูลแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาล (4,283 )

ข้อมูลแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลรายจังหวัด จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองและภูมิภาค
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล (6,555 )

ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองและภูมิภาค
ข้อมูลรายงานระดับน้ำบาดาล (3,543 )

ข้อมูลรายงานระดับน้ำบาดาล

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองและภูมิภาค