การศึกษา - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

การศึกษา

จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 (617 )

จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
xls