การศึกษา - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

การศึกษา

นักเรียนพิการ (2,017 )

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567
การศึกษา
xlsx csv
จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (3,313 )

จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566
การศึกษา
xlsx csv
จำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามระดับชั้น (537 )

เป็นข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามระดับชั้น

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566
การศึกษา
xlsx