การศึกษา - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

การศึกษา

รายงานสรุปจำนวนนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (1,804 )

รายงานสรุปจำนวนนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
xlsx xls
รายงานด้านการศึกษา (1,684 )

รายงานด้านการศึกษา  ปี 2550 - 2553

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
xls xlsx