การศึกษา - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

การศึกษา

จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2566 เทอม 1-2 (519 )

จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2566 เทอม 1-2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี หมายเหตุ เทอม 1 หมายถึงข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เทอม 2...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2566
การศึกษา
csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1-3 (601 )

จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มิถุนายน 2566
การศึกษา
csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 - 3 (829 )

จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 กรกฎาคม 2565
การศึกษา
csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 (382 )

จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
csv