การศึกษา - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

การศึกษา

ที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (1,354 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
shp xml json pdf
ที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (940 )

ชั้นข้อมูลที่ตั้งวิทยาลัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
shp xml json pdf