การศึกษา - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

การศึกษา

จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 - 3 (481 )

จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2564 เทอม 1-3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 กรกฎาคม 2565
การศึกษา
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 (375 )

จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2563 เทอม 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 (808 )

จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา
xlsx