เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม

มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556-2567 (เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567) (6,865 )

ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2567
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
xlsx csv url
จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2555-2566 (18,940 )

สถิติจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2567
สถิติทางการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
xlsx csv url rdf
จำนวนการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (1,302 )

สถิติจำนวนการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจและขนาดของธุรกิจ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มิถุนายน 2567
สถิติทางการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
xlsx csv url
ข้อมูลงบการเงินของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะนิติบุคคล (1,742 )

ภาพรวมงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล ที่สามารถจำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และพื้นที่

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
xlsx csv url