ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เกษตรกรรม
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 กรกฎาคม 2563  
csv xml json pdf