ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สังคมและสวัสดิการ
World inequality Database
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv