ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สังคมและสวัสดิการ
จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มีนาคม 2563  
csv xlsx
World inequality Database
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2563  
csv