ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สังคมและสวัสดิการ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
อัตราค่าจ้างขั่นต่ำ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2560
11 มกราคม 2560  
csv
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
11 มกราคม 2560  
csv