สถิติทางการ - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

สถิติทางการ

ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าสุรา (1,170 )

ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สถิติทางการ
url csv