เกษตรกรรม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

เกษตรกรรม

ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก (10,664 )

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 เมษายน 2567
เกษตรกรรม
url zip