เกษตรกรรม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
imgCategory

เกษตรกรรม

ปฏิทินผลผลิต (396 )

ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
เกษตรกรรม
pdf