เกษตรกรรม - กลุ่มชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
285 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กลุ่มชุดข้อมูล

แท็ค

แสดงเฉพาะ แท็ค ที่เป็นที่นิยม

รูปแบบ

องค์กร

imgCategory

เกษตรกรรม

(มตช.) รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (3,959 )

สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออก มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2567
การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มอก.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (14,120 )

"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2567
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การเกษตร คมนาคมและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (1,136 )

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2567
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก (787 )

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มิถุนายน 2567
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย (772 )

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มิถุนายน 2567
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
พื้นที่ชลประทาน (7,553 )

ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (irrigation area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มิถุนายน 2567
เกษตรกรรม
api
(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหาร (1,055 )

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. ประเภทอาหาร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มิถุนายน 2567
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทเครื่องดื่ม (1,513 )

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มอก.เอส) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ประเภทการรับรองระบบคุณภาพการบริการ (1,325 )

รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ประเภทการรับรองระบบคุณภาพการบริการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 มิถุนายน 2567
การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มอก.เอส) รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ประเภทการรับรองผลิตภัณฑ์ (1,571 )

รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง มอก. เอส ประเภทการรับรองผลิตภัณฑ์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มิถุนายน 2567
การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มผช.) รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง มผช. ชื่อมาตรฐาน ปลาเค็ม (312/2549) (523 )

รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง มผช. แยกตามชื่อผลิตภัณฑ์ ปลาเค็ม (312/2549)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มิถุนายน 2567
การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
(มผช.) รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (13,694 )

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออก มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม สังคมและสวัสดิการ สาธารณสุข อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เกษตรกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
csv xlsx
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร (จากการเปิดรับปัญหา) (102 )

ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ที่มาจากการรับปัญหาโดยตรงจากเกษตรกรในพื้นที่ แล้วนำมาเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567
การเกษตร เกษตรกรรม
csv
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตร (36 )

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตร จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (6) กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567
การเกษตร เกษตรกรรม
csv
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร (53 )

FO:Farmer Organization ข้อมูลที่มาจากการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามมาตรา 20(4) แห่ง พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567
การเกษตร เกษตรกรรม
csv
พื้นที่โครงการชลประทาน (1,508 )

ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน (project area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่โครงการชลประทานทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถส่งน้ำได้...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2567
เกษตรกรรม
api
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร (91 )

ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ที่มาจากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยแบ่งตามประเภทของปัญหาได้ 7 ประเภท ได้แก่ 1. ปัญหาด้านน้ำ 2. ปัญหาด้านที่ดิน 3. ปัญหาด้านหนี้สิน 4....

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
การเกษตร เกษตรกรรม
csv
ปัญหาและความต้องการขององค์กรเกษตรกร (32 )

FO:Farmer Organization ปัญหาและความต้องการขององค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยแบ่งตามประเภทของปัญหา 6 ประเภท ได้แก่ 1....

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567
การเกษตร เกษตรกรรม
csv
ที่ตั้งโครงการชลประทาน (987 )

ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทาน (irrigation project) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการชลประทานทั่วประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
เกษตรกรรม
api
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (3,563 )

ข้อมูลเขื่อนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 เมษายน 2567
เกษตรกรรม
api