ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เมืองและภูมิภาค
ชั้นข้อมูล 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp xml json pdf