ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เมืองและภูมิภาค
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ เบอร์โทรศัพท์ ที่ตั้ง จังหวัดพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx