ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เมืองและภูมิภาค
บรรยายสรุปจังหวัดพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มกราคม 2564  
pdf