ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เมืองและภูมิภาค
แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัด (เฉพาะงบลงทุน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf