ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เมืองและภูมิภาค
กฟน. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กันยายน 2563  
jpg
กฟน. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กันยายน 2563  
jpg