ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air Quality and Noise)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565  
url
ข้อมูลระดับเสียงที่ตรวจวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
rar