ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชั้นข้อมูลเส้นทางน้ำธรรมชาติ พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ ฝ้าย พื้นที่รับน้ำท่วม สถานีตรวจวัดในลำน้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx rar
ขอบเขต 25 ลุ่มน้ำหลัก 254 ลุ่มน้ำสาขา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx rar