ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลประวัติคุณภาพอากาศย้อนหลัง 52 สัปดาห์ของไทยและต่างประเทศ จากเว็บไซต์ https://aqicn.org/api/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
api url
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาวะฝุ่น PW 2.5 จากสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 November 2019 ถึง 4 Febuary 2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มีนาคม 2563  
csv