ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ป่าไม้แยกตามปี พ.ศ. 2558 (xlsx)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx csv