ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลรายชื่อวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ปี 2562
19 มิถุนายน 2563  
csv xlsx
ที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ปี 2562
19 มิถุนายน 2563  
csv xlsx