ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls