ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย
12 มีนาคม 2563  
csv
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
23 พฤษภาคม 2559  
xlsx