ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สถิติทางการ
เรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณา จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 ธันวาคม 2563  
pdf