ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สถิติทางการ
จำนวนการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 ธันวาคม 2564  
xlsx csv