ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สถิติทางการ
Employment-to-population ratio
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv